Wednesday, January 2, 2008

श्रद्दान्जली

हाम्रो प्यारो बाजेको आत्माले चिर शान्ती पाओस्। उहाँको आत्मालाई हार्दिक श्रद्दान्जली।

May his soul rest in peace in heaven


No comments:

Post a Comment