Monday, December 7, 2009

ओहो वोऊ ! नेपाली मै टाइप पो हुन थाले छ तर गाह्रो हुने रहेछ बा बा ! उफ यति टाईप गर्न नी गाह्रो भो । युनिकोडको नै सहयोग लिन पर्‍यो ।