Wednesday, October 7, 2009

' उ टिरा ! ' बच्चा बेहुला
' टिरा त हैन माटुर ' बच्चा बेहुली

उहिले उहिले हुन्थ्यो रे यस्तो ।

PS: टिरा = किरा
माटुर = माकुरा

1 comment:

  1. हा हा हा! 'माटुर' भनेको माथुर हो कि क्या हो:) 'टिरा' भनेको के नि?

    ReplyDelete