Monday, December 7, 2009

सडक ।
एउटा चिल्लो गाडी बत्तिदै गयो ।
पर पुगेपछी त्यो गाडीको झ्यालबाट केराको बोक्रा फ्यत्त खस्यो ।
उखुइ ! के भन्नु अब !