Thursday, September 8, 2016

आमा छोरा

म : छाेरा भोली वुबाको मुख हेर्ने  दिन हो
छाेरा : मुख कस्तो  छ ? बिग्रेको छ ?