Sunday, September 11, 2016

वान पिस

आमा : अनि कति  जना छोरा छोरी नि तपाइँको ?
पसले  दाई : वान पिस।  हा हा .... 

No comments:

Post a Comment