Monday, July 18, 2016

फरक

म : छोरा जाँच मा  के लेख्यौ ? 
छोरा : जनवरि , फेबरवरी ....
आमा : हामी त उहिले कक्षा ६ म पो पढ्थ्यौ  त 

No comments:

Post a Comment