Thursday, February 8, 2018

दाँत र गाँजर

छोराको भित्रको दाँत किराले खाएको छ।  गाँजर  दिएको त्यही दाँतमा अड्केछ।

छोरा : गाँजर  अड्केछ आमा निकालिदिनु न।
म : ए किराले खाएको दाँतमा  अड्के छ।
छोरा : किराले गाँजर  खाँन्छ कि ?No comments:

Post a Comment