Friday, May 26, 2017

पाहुना

म : 'छोरा आज पिटर मामा आउनुहुन्छ '
छोरा : 'अनी '
म : मात्र

एक छिन पछी
छोरा : 'पिटर मामा' पनि  आएन ' मात्र ' पनि आएन । 

No comments:

Post a Comment