Sunday, June 17, 2012

अचम्म लाग्दो

भान्सामा कुदिरहेको सन्खे किरा बज्यै लाई देखाको त टप्पक टिपेर पो खाइ दिइन उनले । ओहो त्यो सन्खे किरा के गर्दै होला बज्यै को पेट... मा मलाई पो आज निन्द्रा न लाग्ने भो बा !!